Promocja! Wi-Fi Interserv

Konfiguracja połączenia PPPoE


Poniżej znajdują się porady dotyczące konfiguracji połączenia PPPoE w sieci InterServ dla różnych systemów operacyjnych:

Windows:

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

Jak skonfigurować moje konto pocztowe w domenie interserv.net.pl?


Dane potrzebne do konfiguracji konta:
– Serwer SMTP: interserv11.nazwa.pl
– Serwer POP3: interserv11.nazwa.pl
– Nazwa konta: twoj_identyfikator@interserv.net.pl

Uwaga! W pole "Nazwa konta" należy wpisać PEŁNY adres e-mail czyli:twoj_identyfikator@interserv.net.pl


Konfiguracja routera


Poniżej znajdują się porady dotyczące konfiguracji routera TP-LINK w sieci InterServ, aby uruchomić sieć bezprzewodową w Twoim domu.Wi-Fi

Porady - Konfiguracja routera TP-LINK


 

1. W pasku adresów przeglądarki (np. Internet Explorer, Firefox, Opera itp.) wpisujemy adres routera 192.168.0.1 (ewentualnie 192.168.1.1) i naciskamy enter. Powinno pojawić się okienko logowania.

 


Domyślne ustawienia routerów TP-Link: użytkownik admin, hasło admin.

 2. Po zalogowaniu na router z menu Basic Settings wybieramy Quick Setup

 3. Następnie kontynuujemy klawiszem Next.

 4. Zaznaczamy opcje AP Router i przechodzimy dalej wciskając Next.

 6. Zaznaczamy połączenie PPPoE i przechodzimy dalej wciskając Next.

 7. W pola Account Name i Password wprowadźamy swoją nazwę użytkownika i hasło, a następnie naciskamy przycisk Next. (Zaleca się zapisanie hasła lub użycie domyślnego ustawienia: użytkownik admin, hasło admin.)

 8. W polu SSID wpisujemy nazwe sieci np. siec domowa, następnie wybieramy Region Poland i potwierdzamy klikając przycisk Next.

 9. Potwierdzamy nową konfiguracje routera klikając przycisk Finish.

 10. Następnie przechodzimy do pozycji Network11. W zakładce WAN wpisujemy User Name i Password podane przez operatora. Zaznaczamy opcję Connect Automatically i zapisujemy klikając przycisk Save.

 12. Ustawienia sieci Wirelles ustawiamy jak w poniższych screenach.

 13. Zaznaczamy Enable Wireless Security, następnie uzupełniamy opcje jak poniżej wpisując hasło do sieci bezprzewodowej Wireless i potwierdzamy klikając przycisk Save.

 14. Przechodzimy do System Tools, zakładka Password i wprowadzamy dane dostępowe do konfiguracji routera.
Na koniec potwierdzamy klikając przycisk Save.