Promocja! Wi-Fi Interserv

Wspólnota mieszkaniowa Duża Góra


- Jednorazowa opłata za aktywację przy umowie Promocyjnej 1,23zł **
- Jednorazowa opłata za aktywację na czas nieokreślony 150zł
(możliwość rozwiązania umowy z dnia na dzień)
- Podział łącza w ramach lokalu – bez opłat – należy posiadać router
- Abonament miesięczny 50zł z VAT
- Prędkość dowland 10Mbit - 24/h
- Prędkość upload 1Mbit - 24/h
- konto pocztowe e-mail - bezpłatnie
- cesja umowy - bezpłatnie


** Okres trwania umowy 12 miesięc. Po tym terminie umowa przechodzi na czas nieokreślony bez konieczności podpisania kolejnej umowy.


Usługi dodatkowe:
- Instalacja i konfiguracja routera - bez opłat
- Zawieszenie usługi - bez opłat (przy umowie na czas nieokreślony przy wcześniejszym powiadomieniu na piśmie).
> minimalny okres zawieszenia – 2 tygodnie, maksymalny 3 miesiące
- Możliwość zakupu Routera WiFi firmy TP-link - cena zależna od modelu.